Naše produkty

4 najobľúbenejšie merania, na základe viacerých vied:

Talent Insights

Najobľúbenejší nástroj manažérov, vyvinuli sme ho na zlepšenie komunikácie a spolupráce v rámci tímov, na zvýšenie angažovanosti zamestnancov a objavovanie a zapájanie nových členov tímu.

Táto správa vysvetľuje, čo robíme a prečo. Kombinovaním správania (DISC) a motivátorov tvorí integrovanú správu.

TriMetrix ® DNA

Najobľúbenejší nástroj manažérov, vyvinuli sme ho na zlepšenie komunikácie a spolupráce v rámci tímov, na zvýšenie angažovanosti zamestnancov a objavovanie a zapájanie nových členov tímu.

Táto správa vysvetľuje, čo robíme a prečo. Kombinovaním správania (DISC) a motivátorov tvorí integrovanú správu.

TriMetrix®HD

Toto hodnotenie poskytuje detailný pohľad, preto je najčastejším spôsobom koučovania vedúcich pracovníkov, výberu a využitia vysokého potenciálu.

Poskytuje 55-bodovú analýzu, ktorá odhaľuje správanie jednotlivca (DISC), jeho motivátory, acumen, respektíve individuálne kompetencie. Ponúka hĺbkový pohľad na spôsoby a dôvody správania, ako aj na to, čo sú jednotlivci schopní urobiť.

Emocionálny kvocient™

Výskumy aj naďalej dokazujú, že ľudia, ktorí majú vyššiu úroveň emocionálnej inteligencie (EQ), sú úspešnejší a istejší lídri. Emocionálnu inteligenciu používame na rozvoj lídrov, angažovanie tímov, koučovanie a plánovanie nástupníctva.

Naše meranie EQ presne zistí do akej miery dokáže jedinec vycítiť, pochopiť a efektívne využívať silu emócií a rozhodnutí založených na emóciách na zlepšenie spolupráce a efektívnosti.

Slovenčina