Našich 7 000 konzultantov a master distribútorov spolupracuje so všetkými typmi klientov, malými, strednými a veľkými podnikmi, vrátane finančných služieb, hi-tech, softvéru, telekomunikácií, vydavateľstiev, neziskových organizácií, zdravotníckych a výrobných činností, a poskytuje svojim klientom vynikajúce poradenstvo, podporené produktmi TTI SI.

Členovia siete dostávajú podporu a školenia od tímu TTI SI, s cieľom maximalizovať svoj výkon a schopnosti, a tak splniť a prekonať očakávania svojich klientov.

Naši konzultanti a master distribútori, ktorí tvoria sieť TTI SI, sú tiež známi svojím duchom spolupráce a vzájomnej podpory. Našej každoročnej konferencie sa zúčastňujú členovia siete z celého sveta, aby spolupracovali, zdieľali a učili sa od seba navzájom osvedčené praxe.

Poradná rada fungujúca na celom svete

Poradnú radu fungujúcu na celom svete tvoria hlavní distribútori a poradcovia zo štyroch kontinentov. K povinnostiam rady patria nasledujúce úlohy:

  • Ochrana značky TTI SI a zabezpečenie jej etiky a integrity;
  • Presadzovanie a udržiavanie poslania, vízií a hodnôt spoločnosti;
  • Budovanie povedomia o trhu a odvetví v podnikových kanceláriách a v rámci siete TTI;
  • Poskytovanie spätnej väzby ku všetkým produktom, službám a materiálom, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, podporovanie a podnecovanie vývoja nových produktov.