Nasze produkty

Nasze najpopularniejsze oceny wielonaukowe to cztery poniższe:

Wgląd w talenty

Raport ten, wdrożony z powodzeniem w celu angażowania pracowników, coachingu liderów, budowania lepszej komunikacji i doboru członków zespołu, wyjaśnia, co robimy i dlaczego to robimy. Łącząc w sobie zarówno zachowania (DISC), jak i motywatory, jest to raport zintegrowany

TriMetrix ® DNA

Raport ten, będący istotnym sprzymierzeńcem w skutecznym rozwijaniu talentów liderów i członków zespołów o wysokim potencjale, informuje o tym, jak ludzie się zachowują, dlaczego tak się zachowują i jakie umiejętności opanowali. TriMetrix DNA, będący połączeniem zachowań, motywatorów i kompetencji, informuje o procesie podejmowania decyzji, a także o kompetencjach, czyli umiejętnościach miękkich, które posiadamy

TriMetrix®HD

Ocena ta zapewnia dogłębny wgląd, bardzo przydatny w coachingu kadry kierowniczej oraz jest bardzo skuteczna w selekcji i rozwoju pracowników o wysokim potencjale. Zapewnia 55-punktową analizę, która odkrywa zachowania danej osoby (DISC), motywatory, zdolności, ten zintegrowany raport ujawnia również unikalne kompetencje danej osoby. Oferuje dogłębne spojrzenie na „jak” i „dlaczego” zachowań, a także na to, co poszczególne osoby są w stanie zrobić

Iloraz Emocjonalny™

Badania wykazują, że osoby o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej (EQ) odnoszą większe sukcesy i są pewniejszymi liderami. Nasze EQ jest maksymalne wykorzystywane do rozwoju liderów, angażowania zespołów, coachingu i planowania sukcesji. Nasza ocena EQ dokładnie mierzy zdolność do wyczucia, zrozumienia i skutecznego wykorzystania siły naszego ogólnego dobrostanu emocjonalnego w celu ułatwienia wysokiego poziomu współpracy i produktywności
polski