O nás

Veríme, že všetci ľudia majú jedinečné talenty a schopnosti, o ktorých často ani nevedia. Našim cieľom je tieto talenty odhaliť a využiť pomocou Vedy jedinca.

Už viac ako 30 rokov skúmame ľudské správanie, motivátory, potenciál a schopnosti, zručnosti a citovú inteligenciu. Vytvorili sme dotazníky, aby sme na celom svete dokázali vybrať, rozvíjať a udržať najväčšie talenty.

Sme zaviazaní neustálemu výskumu. Náš výskum je založený na piatich oblastiach merania, naša sieť klientov zahŕňa viac ako 7 000 partnerov na celom svete.

Objavenie

Náš patentovaný proces benchmarkingu pracovných pozícií a najmodernejšie merania pomáhajú objaviť tie vhodné talenty, ktoré podporujú organizačnú a osobnú dokonalosť.

Angažovanosť

Dotazníky sme navrhli tak, aby užívateľov merali čo najrozsiahlejšie,  formou merania piatich osobnostných typov, poskytujúc tak výnimočne podrobné výsledky.

Rozvoj

Naše merania umožňujú ľuďom využívať hlbšie poznatky pri pomoci jednotlivcom a organizáciám dosiahnuť vyššiu úroveň angažovanosti, spokojnosti a efektívnosti.

Dosiahnuté výsledky

Naše merania pomáhajú jednotlivcom a organizáciám dosahovať najlepšie výsledky prostredníctvom pochopenia a uplatnenia vlastných jedinečných schopností.

Nástroje, ktoré pomáhajú vášmu tímu.

Poskytujeme overené nástroje na riešenie najväčších problémov, vyskytujúcich sa v organizáciách.

Merania

Online dotazníky, ktoré zaznamenávajú jedinečné kombinácie odpovedí respondentov na otázky.

Správy

Rozprávanie, grafy a/alebo tabuľky spojené do jedného dokumentu na základe odpovedí jednotlivca v meraní.

Systém

Technológie a platformy, ktoré umožnia jednotlivcovi aj tímom spravovať hodnotenia, správy a procesy v súlade s GDPR a ďalšími regulačnými normami.

Čo sa skrýva za našimi nástrojmi

Správanie

Meria štyri dimenzie (dominancia—dominance, vplyv—influence, výdrž—steadiness a poddajnosť—compliance), DISC meria preferencie konania človeka a odhaľuje, ako sa bude jednotlivec správať.

Hnacie sily

Odhalí, čo jedinca motivuje a zaujíma, a to skúmaním 6 jedinečných aspektov: vedomosti, výhody, prostredie, ostatní, moc, metóda.

Kompetencie

Zistí a zoradí 25 meraných kompetencií.

Emocionálna inteligencia

Ukáže emocionálne povedomie človeka a jeho schopnosť zvládať emócie na individuálnej aj spoločenskej úrovni.

Bystrosť

Zistí spôsob myslenia človeka v troch dimenziách: cítenie, konanie a myslenie.

Naše najobľúbenejšie nástroje?

Líder na trhu, s okamžitým dosiahnutým výsledkom.

Vedecky podložené hodnotenia, správy, ktoré integrujú správanie a motivátory, kompetencie aj EQ.

0

Viac ako 30 miliónov administrovaných hodnotení po celom svete.

0

Hodnotenia dostupné v 115 krajinách v 48 jazykoch.

0

Naša sieť je bezprostredne prítomná v 65 krajinách sveta.

Čo hovoria naši klienti a distribútori o našich produktoch a službách?

Spoločnosť TTI vykonáva vynikajúci výskum, reaguje na moje potreby a otázky, dáva mi pocit istoty v súvislosti s ich produktami, ponúka širokú škálu možností vzdelávania a zamestnáva kompetentných ľudí. 

Spoločnosť TTI konzistentne vypracováva zmysluplné a na trhu uplatniteľné merania. Tieto nástroje sa stali základom prístupu k riešeniu problémov klientov.

Produkty TTI sú komplexné, dobre sformulované a ľahko zrozumiteľné. Myslím si, že sú to používateľsky najprívetivejšie produkty na trhu.

Produkty TTI sú komplexné, dobre sformulované a ľahko zrozumiteľné. Myslím si, že sú to používateľsky najprívetivejšie produkty na trhu.

Slovenčina