Нашите продукти

Нашите най-популярни инструменти, комбиниращи няколко науки, са следните четири:

Talent Insights

Този отчет обяснява какво правим и защо го правим. Използва се успешно за ангажиране на служители, коучниг на лидери, изграждане на по-добра комуникация и подбор.

Комбинира поведения (DISC) и мотиватори, това е интегриран отчет.

TriMetrix ® DNA

Този отчет показва как хората се държат, защо се държат по такъв начин и какви умения са развили. Той е важен съюзник при развитието на таланта на лидери и служители с висок потенциал.

Отчетът TriMetrix DNA комбинира поведения, мотиви и компетенции и дава информация за процеса за вземането на решения, както и компетенциите или меките умения, които притежаваме.

TriMetrix®HD

Този инструмент дава задълбочено разбиране, изключително полезно за екзекютив коучинг и много ефективно при подбор и развитие на служители с висок потенциал.

Отчетът дава анализ по 55 аспекта, който обхваща поведенията (DISC), мотивите, проницателността на човек. Това е интегриран отчет, който разкрива и уникалните компетенции на изследваното лице. Той предлага задълбочен поглед върху това „как“ и „защо“ се случва дадено поведение, както и върху това на какво е способен човекът.

Емоционална интелигентност (Emotional Quotient™)

Все повече проучвания показват, че хората, които притежават по-високи нива на емоционална интелигентност (EQ), са по-успешни и уверени лидери. Нашият отчет EQ е много полезен за развитие на лидери, ангажиране на екипи, коучинг и планиране на приемствеността.

Нашият инструмент EQ измерва точно способността на човек да усеща, разбира и активно да прилага силата на цялостното емоционално благополучие с цел подобряване на взаимодействието и продуктивността.

Български