Päť vied – ako to robíme?

Meriame na základe piatich vedných odborov

Správanie/DISC

Meriame ho v štyroch častiach (DISC:dominancia—dominance, vplyv—influence, výdrž—steadiness a poddajnosť—compliance). Štýl správania odhalí, aký výkon bude jednotlivec podávať, vrátane toho, akú hodnotu prinesie tímu, aké je jeho ideálne prostredie a aké sú možné obmedzenia, ktorým môže čeliť.

Motivátory

Meriame v 6 kľúčových oblastiach:

  • Sebarozvoj
  • Užitočnosť
  • Estetika
  • Sociálna
  • Individuálna
  • Tradičná

Motivátory sú okná, cez ktoré sa jednotlivec pozerá na svet a tým riadi svoje správanie. Motivátory odhaľujú, prečo jednotlivec koná určitým spôsobom – čo ho motivuje k výkonu práce.

Bystrosť

Bystrosť sa hodnotí na základe troch dimenzií myslenia, analyzujúc pohľad na svet aj na seba samého:

  • externé
  • interné
  • systémové

Bystrosť alebo oduševnenie jedinca a hĺbka jeho vnímania stanovuje jeho myslenie, rozhodovanie a objasňuje jeho prirodzené schopnosti a kapacitu.

Kompetencie

Na základe merania 23 s podnikateľským prostredím priamo súvisiacich osobných zručností založených na výskume, sú kompetencie definované na troch úrovniach: dobre rozvinuté, pokročilé, mierne rozvinuté a vyžadujúce zlepšenie. Kompetencie uplatňované v spojení s referenčným kritériom pracovnej pozície zabezpečujú, aby interné zručnosti každého jednotlivca zodpovedali mäkkým zručnostiam, vyžadovaným v danej pracovnej pozícii.

Emocionálna inteligencia/EQ

Emocionálna inteligencia (označovaná aj ako EQ), ktorá sa meria v piatich oblastiach interpersonálnej a intrapersonálnej inteligencie, je schopnosť jednotlivca vycítiť, pochopiť a efektívne využívať silu a precítenie emócií na uľahčenie vysokej úrovne spolupráce a produktivity.

Slovenčina