TriMetrix ® DNA

TTI TriMetrix® DNA skúma správanie, ktoré jednotlivci prinášajú do práce, motivátory, ktoré ich poháňajú, a schopnosť preukázať kompetencie vyžadované danou prácou.

TriMetrix DNA odhaľuje konkrétne detaily v týchto troch oblastiach, ktoré opisujú body vynikajúceho výkonu „ako“, „prečo“ a „čo“.

Ďalej táto správa spája správanie a motivátory do integrovanej časti, ktorá vám pomôže pochopiť „ako“ a „prečo“ konania jednotlivca. Tieto správy sa skladajú z troch vied: Správanie, motivátory a kompetencie.

Toto hodnotenie sa používa na celom svete na:

  • Efektívny rozvoj talentov
  • Vhodnosť na úspešné zastávanie pracovnej pozície
Slovenčina