Öt tudomány- Hogyan csináljuk?

Öt tudomány alapján mérünk

Viselkedés/DISC

Négy részben van mérve (DISC: Dominancia Dominance, Befolyásolás Influence, Kitartás Steadiness és Szabálytisztelet Compliance),  A viselkedési stílus felfedi, hogy egy személy hogyan teljesít, beleértve a csapathoz hozzáadott értékét  az ő ideális környezetét és az esetleges  akadályokat , amikkel szembesülhet.  

Hajtóerők

Measured in six key areas: fő területen mérjük:

  • Önfejlesztő 
  • Hasznos
  • Esztétikus 
  • Szociális 
  • Individuális 
  • Tradicionális

motivátorok ablakok, melyeken keresztül egy egyén látja a világot, ezáltal formálja a viselkedését. A motivátorok felfedik, miért viselkedik, az egyén egy bizonyos módon- mi motiválja egy munka teljesítésére. 

Potenciál

Az potenciált a gondolkodás három dimenziója alapján vizsgálják, elemezve mind a világ, mind az önképét:

  • külső
  • belső
  • szisztémás

A potenciál, vagy egy személy lelkesedése és felfogásának mélysége, határozza meg, gondolkodását, döntéshozatalát és tisztázza egy ember természetes képességeit és kapacitását.

 

Kompetenciák

A kutatáson alapuló , az üzleti környezettel közvetlenül összefüggő 23 személyes készség mérésével, a kompetenciákat három szinten határozzák meg: jól fejlett, fejlett, mérsékelten fejlett, fejlesztést igény. A munkahelyi referenciaértékekkel együtt alkalmazva a kompetenciák biztosítják, hogy az egyes egyének belső képességei megfeleljenek a munka által megkövetelt lágy képességeknek. 

Érzelmi intelligencia/EQ 

Az interperszonális és intraperszonális intelligencián belül öt területen mért az érzelmi intelligencia (más néven EQ) az egyén azon képessége, amivel érzékeli, megérti és hatékonyan alkalmazza az érzelmek erejét és érzetét, hogy megkönnyítse a magas szintű együttműködést és a hatékonyságot. 

Magyar