Петте науки – Как го правим?

Ние измерваме според петте науки

Поведения/DISC

Измерени в 4 категории (DISC: dominance (доминантност), influence (влияние), steadiness (постоянство) и compliance(съобразяване), Поведенията показват как човек ще се справя, включително и каква стойност той или тя ще има за екипа, идеалната му/й среда и възможните ограничения, с които ще се сблъсква.

Мотиватори

Измерват се в 6 основни области:

  • теоретични
  • утилитарни
  • естетически
  • социални
  • индивидуалистични
  • традиционни

Мотиваторите са прозорците, през които човек вижда света и затова те движат неговите/нейните Поведения.  Мотиваторите показват защо човек се държи по определен начин – какво го мотивира да извършва дадена работа.

Проницателност

Проницателността се измерва чрез 3 дименсии, които обхващат възгледите на човек за света и за себе си:

  • вътрешна
  • външна
  • системна

Проницателността или умението на човек да вижда в дълбочина определя как той/тя мисли и взема решения, както и изяснява естествените му/й способности или умения.

Компетенции

Компетенциите се измерват чрез изследването на 23 личностни умения, основани на проучвания и пряко свързани с бизнес средата. Те се определят на три нива: много развити, средно развити, нуждаят се от развитие. Когато се използват във връзка с job benchmark, Компетенциите гарантират, че необходимите умения на човека ще паснат на „меките“ умения, които се изискват за съответната работа.

Емоционална интелигентност/EQ

Емоционалната интелигентност (още позната като EQ) се измерва чрез 5 области в междуличностната и вътрешно личностната интелигентност.  EQ е умението на човек да усеща, разбира и влияе на емоциите с цел постигане на по-добро сътрудничество и продуктивност.

Български