Подбор

Вие наемате целия човек.

Вярваме, че работодателите трябва да имат цялостен подход при наемането. Добре е да се започне с разбирането, че наемате цял човек – не само неговия/нейния опит или умения, или поведенчески стил. Затова е важно да се използва Science of Self™,  която включва нашите пет инструмента, основани на социалните и психологически науки, за да се разбере този човек в неговата уникалност и да се създаде идеално съответствие с позицията.

Когато изпалзвате нашите инструменти като част от цялостен и разнообразен процес на подбор, вие получавате информация за:

  • поведения
  • мотиватори
  • компетенции
  • проницателност

Когато се използва нашият патентован процес на job benchmarking при подбора, нашите добри практики показват 92% успех и посрещане на насоките, препоръчани от EEOC и OFCCP.

 

Job benchmarking- процесът идентифицира:

  • Ключови отговорности
  • Умения за отлично изпълнение
  • Поведението на кандидатите, както и вътрешните им мотиватори за постигане на ключовите отговорности за задачата

Може да си партнирате с наш Сътрудник, за да използвате нашия  job-benchmarking процес за: подбор, развитие и управление на таланти.

Български