Надеждни по света

Нашите последни проучвания на надеждността на инструментите TTI Success Insights’ Style Insights® и Motivation Insights® бяха публикувани през август 2017.

Въз основа на данните от това проучване в сравнение със стандартите за индустрията може да се заключи, че инструментите за изследване на поведенията и мотиваторите показват данни за вътрешна консистентност, което е ключов показател при надеждността на инструментите.

Style Insights® 2017
Reliability Study

Motivation Insights® 2017
Reliability Study

Talent Insights® 2017
Reliability Study

Български