Нашите 7,000 сътрудници и мастър дистрибутори работят с клиенти от различни типове корпорации и малки и средни предприятия, включващи сектори като: финансови услуги, ИТ, телекомуникации, неправителствен сектор, фармация и медицина, производство и др. Те осигуряват отлични консултантски услуги за своите клиенти, като използват инструментите на TTI SI.

Членовете на мрежата получават подкрепа и обучение от екипа на TTI SI, които подпомагат тяхното представяне и посрещането и надминаването очакванията на клиентите.

Сътрудниците и Мастър дистрибуторите, които съставляват мрежата на TTI SI, си сътрудничат и подкрепят помежду си. На годишната ни конференция членовете на мрежата от цял свят се събират и споделят опит и учат най-добрите практики един от друг.

Световен Консултативен съвет

Нашият Световен Консултативен съвет се състои от Мастър дистрибутори и Сътрудници от 4 континента. Отговорностите на борда включват:

  • Запазване на марката на TTI SI и осигуряване на етичните принципи;
  • Промотиране и поддържане на мисията, визията и ценностите на компанията;
  • Изграждане на разпознаваемост на пазара в корпорациите и в мрежата на  TTI;
  • Осигуряване на обратна връзка за всички продукти, услуги и материали, които се използват, като същевременно се подкрепя и вдъхновява развитието на нови продукти.