TriMetrix ® DNA

Отчетът TTI TriMetrix® DNA изследва поведенията на човек в работна среда, мотиваторите, които ги задвижват и способността да демонстрира компетенциите, които се изискват на дадената позиция. 

Отчетът TriMetrix DNA разкрива конкретни детайли в тези три области, които описват “как,” “защо” и “какво” се прави за отлично представяне.

В допълнение този отчет комбинира поведенията и мотиваторите заедно в една интегрирана секция, която помага да се разберат в единство как и защо прави човек. Тези отчети се състоят от три науки: Поведения, Мотиватори и Компетенции.

Този инструмент се използва по цял свят за:

  • Ефективно развитие на таланти
  • Съотнасяне към дадена позиция
Български