Kompetencie

Výskum TTI ukázal, že pre mnohé pracovné pozície sú pri dosahovaní vynikajúceho výkonu osobné zručnosti (alebo mäkké zručnosti) rovnako dôležité ako technické zručnosti.

Osobné zručnosti sa často dajú použiť v rôznych pracovných pozíciách, zatiaľ čo technické zručnosti sú spravidla špecifickejšie.

Hodnotenia TTI Success Insights merajúce kompetencie skúmajú úroveň rozvoja 23 jedinečných osobných zručností, pričom ich zoraďujú od najlepšie rozvinutých zručností po tie, ktoré si najviac vyžadujú ďalší rozvoj.

Hoci nie každé zamestnanie si vyžaduje rozvoj všetkých 23 kompetencií, TTI Success Insights skúma tieto osobné zručnosti:

 • Analytické riešenie problémov
 • Riešenie konfliktov
 • Nepretržité učenie sa
 • Kreativita/inovácie
 • Zákaznícky servis
 • Rozhodovanie
 • Diplomacia
 • Empatia
 • Rozvoj zamestnancov/koučing
 • Flexibilita
 • Futuristické myslenie
 • Orientácia na cieľ
 • Interpersonálne zručnosti
 • Vedenie
 • Manažment
 • Vyjednávanie
 • Osobná efektívnosť
 • Presviedčanie
 • Plánovanie a organizovanie
 • Prezentácia
 • Self-Management
 • Tímová práca
 • Písomná komunikácia
Slovenčina