Competencies

A TTI által végzett kutatások kimutatták, hogy sok munka esetében a személyes készségek (vagy lágy készségek) ugyanolyan fontosak, mint a technikai készségek a kiváló teljesítmény érdekében. 

A személyes készségek gyakran átvihetők különböző munkakörökre, míg a technikai készségek általában specifikusabbak. 

A TTI Success Insights kompetenciákat mérő értékelése 23 egyedi személyes készség fejlettségi szintjét vizsgálja, osztályozva őket a legfejlettebb képességektől a leginkább fejlesztést igénylő képességekig. 

Bár nem minden munka követeli meg mind a 23 kompetencia fejlesztését, a TTI Success Insights a következő személyes képességeket vizsgálja: 

 • Problémamegoldás
 • Konfliktuskezelés
 • Folyamatos tanulás
 • Döntéshozatal
 • Diplomácia és tapintat
 • Mások fejlesztése
 • Rugalmasság
 • Koncepciózus gondolkodás
 • Interperszonális készségek
 • Mások vezetése
 • Önálló kezdeményező készség
 • Mások befolyásolása
 • Tervezés és szervezés
 • Személyes felelősség
 • Csapatmunka
 • Beleérző készség
 • Ügyfélfókusz
 • Objektív odafigyelés
 • Eredmény orientáció
 • Célok elérése
 • Kitartás
 • Önmenedzselés
 • Felelősségvállalás másokért
Magyar