Компетенции

Изследванията на TTI показват, че за много позиции личностните умения (или „меките умения“) са също толкова важни, колкото и техническите умения за постигане на отлично представяне. 

Личностните умения често могат да бъдат прехвърлени от една работа на друга, докато техническите обикновено са по-специфични.

Инструментите на TTI Success Insights, измерващи Компетенциите, изследват нивото на развитие на 23 уникални личностни умения, като ги подреждат от най-развити до най-малко развити.

Тъй като не всяка работа изисква развитието на всички 23 компетенции, TTI Success Insights изследва следните личностни умения:

 • Аналитично решаване на проблеми
 • Управление на конфликти
 • Продължаващо учене
 • Креативност/Иновации
 • Обслужване на клиенти
 • Вземане на решения
 • Дипломатичност
 • Емпатия
 • Развитие на служители/Коучинг
 • Гъвкавост
 • Мислене за бъдещето
 • Ориентация към целите
 • Междуличностни умения
 • Лидерство
 • Управление
 • Преговори
 • Лична ефективност
 • Убеждаване
 • Планиране и организиране
 • Презентиране
 • Самоуправление
 • Екипна работа
 • Писмена комуникация
Български