Érzelmi intelligencia/EQ

Az érzelmi intelligencia azzal foglalkozik, hogy mennyire képes az egyén az érzelmek erejét és az érzelmi alapon hozott döntéseket az együttműködés és az eredményesség fokozása érdekében észlelni, megérteni és eredményesen alkalmazni. 

Kutatások szerint a sikeres vezetők és a kiemelkedően teljesítő személyek az érzelmi intelligencia területén kimondottan fejlettek, ezért személyiség típustól függetlenül szinte minden emberrel jól tudnak együttműködni, és az üzleti világ folyamatosan változó kihívásaira eredményesen reagálnak.

A TTI Success Insights érzelmi intelligenciát (EQ) mérő értékelése öt kulcsfontosságú területet vizsgál, mivel azok az intraperszonális és interperszonális kapcsolatokra vonatkoznak:

  • Éntudatosság – Az a képesség, amelynek révén felismerjük és megértjük saját hangulatainkat, érzelmeinket és hajtóerőinket, valamint azt, hogy ezek hogyan hatnak másokra.
  • Önszabályozás– Az a képesség, amely irányítás alatt tartja káros ösztöneinket és hangulatainkat, illetve megfontolt döntéseinket
  • Motiváció– Az a szenvedély, az a belső hajtóerő vagy hajlam, amely miatt készek vagyunk erőfeszítések árán, kitartóan és nemcsak az ismeretek, a haszon, a környezet, mások, a hatalom, a módszerek, és hasonló külső hajtóerők miatt dolgozni, haladni a céljaink felé.
  • Társas tudatosság– Az a képességünk, amelynek révén megértjük más emberek érzelemvilágát, és azt, ahogy a szavak és a cselekedetek másokra hatnak
  • Kapcsolatkezelés– Az a képességünk, amelynek révén mások érzelmi tisztánlátását hozzáértő kapcsolatkezeléssel és hálózatépítéssel befolyásoljuk.
Magyar