Inteligencja emocjonalna/EQ

Inteligencja emocjonalna (EQ) to zdolność do wyczuwania, rozumienia i skutecznego stosowania siły i przenikliwości emocji w celu ułatwienia wyższego poziomu współpracy i produktywności.

Nasze badania wskazują, że odnoszący sukcesy liderzy i osoby osiągające najlepsze wyniki mają dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej, dzięki czemu mogą dobrze współpracować z wieloma różnymi osobami i skutecznie reagować na szybko zmieniające się warunki w świecie biznesu.

Oceny TTI Success Insights mierzące inteligencję emocjonalną (EQ) badają pięć kluczowych obszarów odnoszących się do relacji intrapersonalnych i interpersonalnych:

  • Samoświadomość – Zrozumienie własnych nastrojów, emocji i popędów, a także ich wpływu na innych.
  • Samoregulacja – zdolność do kontrolowania lub przekierowywania destrukcyjnych impulsów i nastrojów; a także do myślenia przed podjęciem działania
  • Motywacja – pasja do pracy z powodów innych niż pieniądze lub status; dążenie do celów z energią i wytrwałością.
  • Empatia – zdolność do rozumienia emocjonalnej struktury innych ludzi
  • Umiejętności społeczne – biegłość w zarządzaniu relacjami i budowaniu sieci kontaktów
polski