Talent Insights

Talent Insights skúma správanie, ktoré jednotlivci prinášajú do práce, a motivátory, ktoré ich poháňajú.

Ďalej táto správa spája správanie a motivátory do integrovanej časti, ktorá pomôže pochopiť „ako“ a „prečo“ konania jednotlivca. Tieto správy pozostávajú z dvoch vied: Správanie a motivátory.

Toto hodnotenie sa používa na celom svete na:

  • koučing a zapájanie zamestnancov
  • riadenie a komunikáciu
  • Vytváranie efektívneho a spokojného pracovného prostredia
  • Výber/nábor
Slovenčina