Analiza talentów

Analiza talentów służy do badania zachowań poszczególnych osób w pracy oraz tego co je motywuje. Ponadto raport ten łączy zachowania i motywacje osób w zintegrowaną sekcję, która pomoże odpowiedzieć na pytania  „jak” i „dlaczego” dana osoba działa. Raporty te składają się z dwóch części: Zachowania i Czynniki motywujące.

Ocena ta jest wykorzystywana na całym świecie do:

  • Coachingu i angażowania pracowników
  • Przywództwa i komunikacji
  • Tworzenia efektywnego, dobrego środowiska pracy
  • Selekcji
polski