Talent Insights

Отчетът Talent Insights изследва поведенията, които човек проявява на работа и мотивите, които ги задвижват. 

В допълнение този отчет комбинира поведенията и мотиваторите в интегрирана секция, което помага да се разбере в единство „как“ и „защо“ човекът прави дадено действие. Тези отчети се състоят от две науки: Поведения и Мотиватори.

Този инструмент се използва по цял свят за:

  • Коучинг и ангажиране на служители
  • Лидерство и комуникация
  • Създаване на креативна, ефективна работна среда
  • Подбор
Български