Viselkedés/DISC

A viselkedés tudománya szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában vannak saját magukkal, ismerik erősségeiket és gyengeségeiket, s így stratégiákat tudnak kidolgozni arra, hogyan feleljenek meg a környezetük által támasztott követelményeknek.

A TTI Success Insights viselkedési stílus/ DISC-jét mérő felmérése megvizsgálja az egyén dominanciáját, befolyását, kitartását és szabálytiszteletét, feltárva, hogyan reagál az alábbiakra:

  • Problémák és kihívások
  • Mások befolyásolása
  • Környezet üteme
  • Szabályok és eljárások
Magyar