Zachowania/DISC

Badania behawioralne TTI sugerują, że najbardziej efektywni ludzie to ci, którzy rozumieją siebie, zarówno swoje mocne, jak i słabe strony, dzięki czemu mogą opracowywać strategie, aby sprostać wymaganiom swojego środowiska.

Oceny TTI Success Insights mierzące Zachowania/DISC badają dominację, wpływ, stabilność i zgodność danej osoby, ujawniając sposoby, w jakie reaguje ona na:

  • Problemy i wyzwania
  • Wywieranie wpływu na innych
  • Tempo środowiska
  • Zasady i procedury
polski