Поведения/DISC

Изследването на поведението на TTI показва, че най-ефективните хора са тези, които разбират себе си, както своите силни страни, така и слабите, и това им помага да развият стратегии за справяне с изискванията на средата. 

Инструментите на TTI Success Insights, измерващи Поведения/DISC, изследват доминантността, влиянието, постоянството и съобразяването на човек, като показват начините, по които той реагира на:

  • Проблеми и предизвикателства
  • Влияние на другите
  • Темпо на средата
  • Правила и процедури
Български