Мотиватори

Ако инструментите на TTI за Поведенията (или DISC) Ви помагат да разберете как хората се държат и представят в работна среда, то нашите инструменти за Мотиваторите разрикравт защо те правят това, което правят. 

Инструментите на TTI Success Insights, измерващи Мотиваторите, изследват относителните предпочитания на следните 6 основни групи интереси (или Мотиватори – какво е важно за нас в живота):

  • Теоретични — откриване на истината
  • Утилитарни— пари или какво е полезно; ROI (възвръщаемост на инвестицията)
  • Естетически — форма и хармония
  • Социални  — грижа за хората; подпомагане на другите
  • Индивидуалистични  — личната сила, влияние и известност
  • Традиционни — система за живот
Български