TriMetrix®HD

Нашият продукт TriMetrix® HD изследва поведенията, които хората имат в работна среда, мотиваторите, които ги задвижват, дали притежават проницателност за ефективно изпълнение на работата и способността да демонстрират компетенциите, които се изискват от позицията.

TriMetrix HD разкрива конкретни детайли в тези 4 области, които описват “как,” “защо,” “какво” и “дали”  може да се прави от човека за отличното му представяне. Тези отчети се състоят от 4 науки: Поведения, Мотиватори, Компетенции и Проницателност.

Този инструмент се използва по цял свят за:

  • Подбор
  • Задържане
  • Израстване/обучение
  • Екипна ефективност
  • Лидерство
  • Планиране на приемствеността
Български