TriMetrix®HD

Nasz produkt TriMetrix® HD analizuje zachowania, które jednostki przynoszą na swoje stanowiska pracy, czynniki motywujące, które te osoby napędzają. Analizuje, czy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania pracy oraz ich zdolność do demonstrowania kompetencji wymaganych przez stanowisko.

TriMetrix HD ujawnia konkretne szczegóły w tych czterech obszarach, które odpowiadają na pytania „jak”, „dlaczego”, „co” i „czy”, związane z najlepszym sposobem wykonywania pracy.

Te raporty uwzględniają cztery dziedziny: Zachowanie, Czynniki motywujące, Kompetencję i Wiedzę.

Ta ocena jest wykorzystywana na całym świecie do:

 • Selekcji
  • Zatrzymania pracowników
  • Rozwoju wydajności/szkoleń
  • Skuteczności zespołu
  • Przywództwa
  • Planowania przejmowania funkcji
polski