Емоционална интелигентност (Emotional Quotient™)

Нашият продукт, измерващ Емоционалната интелигентност (EQ), разглежда емоционалната интелигентост на човек като способността да чувства, разбира и ефективно да използва силата на емоциите за постигане на по-добри отношения и продуктивност.

Този отчет се състои от една наука: EQ.

Този инсткрумент се използва по цял свят за:

  • Развитие на лидери
  • Ангажиране на екипи
  • Коучинг
  • Планиране на приемствеността
Български