Проницателност

Индикаторите за Проницателност на TTI помагат на хората да разберат себе си, както и как анализират и интерпретират своите преживявания. 

Проницателността на човек, или дълбочината и точността на възприемане, е пряко свързана с неговите/нейните нива на представяне. Колкото по-силна е Проницателността на човек, толкова по-осъзнат е той за своята реалност – вътрешно и външно.

Инструментите на TTI Success Insights, които измерват Проницателността, изследват баланса на 6 области, които се отнасят до вътрешни и външи фактори:

  • Разбиране на другите
  • Практическо мислене
  • Системно мислене
  • Усещане за себе си
  • Ролева осъзнатост
  • Усещане за собствената посока
Български